maandag 15 februari 2016

Verbeelding
In verbeelding (imaginatie) zijn de drie dimensies in ruimte ( lengte breedte en hoogte ) en de dimensie in tijd ( duur ) betrekkelijke feitelijkheden.

Verbeelding speelt zich af in een vijfde dimensie waarin alles mogelijk is. Kenmerkend is dat het ook je diepere onderbewustzijn raakt.

Toen ik gevraagd werd te verbeelden hoe ik mijzelf zag tekende ik met vaste hand onderstaande " verwarring " Het kwam spontaan vanuit mijn onderbewustzijn.

Toen ik mij enige tijd verdiept had in psycho-synthese , waarvan verbeelding een toepassingstechniek is , begreep ik waarom ik dit zo getekend had.

We hebben vele "sub-persoonlijkheden " zoals die van haat , liefde , agressie , harmonie , woede , wrok , wantrouwen etc. in ons die ieder hun eigen leven leiden in het onderbewustzijn. Het zijn krachten waarbij er sprake is van een Babylonische verwarring: zij verstaan elkaar niet. Maar werken wel op en leveren strijd met elkaar.

Zolang we ons onbewust  blijven vereenzelvigen met al die sub-persoonlijkheden zonder ze vanuit het zelf objectief te kunnen observeren blijft de verwarring en krijgen we er niet de regie over.

Door verbeelding , tekening , dis-identificatie , objectivering en positivering kun je er controle over krijgen en de krachten benutten.


Geen opmerkingen: