woensdag 9 januari 2013

Tijd

Het licht van een ster die 30 miljoen kilometer weg staat, is drie jaar onderweg voor het de aarde bereikt. Je ziet de ster nu zoals die er toen uitzag.

Ruimtetijd heeft andere dimensies dan de kloktijd. Vlakbij en in een zwart gat vertoont tijd ongewoon gedrag

Toen mijn dochter nog gezond was zag ik haar gemiddeld twee keer per maand maar de zeven maanden dat ze terminaal was heb ik haar honderd twee en negentig keer bezocht. Dat komt , bij een frequentie van twee keer per maand, overeen met acht jaar. Ze heeft in mijn beleven dan ook geen drieentwintig maar eenendertig jaar geleefd.

Als het waar zou zijn dat ieder mens een van te voren vaststaand aantal hartslagen leeft, zoals sommigen beweren, zou je dan langer leven als je een lage hartfrequentie hebt.

De terugweg van een reis, ongeacht met welk vervoermiddel, wordt vaak als korter ervaren dan de heenweg. Dat heeft te maken met de mate waarin mensen de heenreis als langer dan verwacht beoordelen.

Hoe laat of vroeg is het ? Het begrip tijd is betrekkelijk.

Geen opmerkingen: