vrijdag 12 februari 2016

Geloof


De ziel is onuitdrukbaar ", zei Aristoteles en vele anderen in allerlei bewoordingen. Toch is over niets anders meer gezegd en geschreven dan over de ziel. Het begrip ziel wordt door de tijd heen in vele culturen op heel uiteenlopende manieren ingevuld of gedefinieerd. 

Wetenschappelijk gezien kan het bestaan van de ziel (als een feitelijke entiteit) niet worden aangetoond. De wetenschap richt zich immers op verschijnselen die verifieerbaar en falsifieerbaar zijn, of die daar op rationele gronden uit afleidbaar zijn.  

Er zijn uitdrukkingen die bewijzen dat veel mensen de ziel als persoonlijk bezit beschouwen en dat er dus meerdere zielen zouden zijn: " Zoveel zielen zoveel vreugd " en " zieltjes winnerij ". Of " red onze zielen " (s.o.s.) en " 2 zielen 1 gedachte ". 


Pas als we dood zijn laten we de ziel los: " het ontzielde lichaam ". Door reincarnatie zouden zielen, bevrijd van de ene vorm, weer gevangen worden in een andere vorm. 

Veel woorden die qua betekenis verwant zijn aan het woord ziel gaan etymologisch terug op woorden die adem(en), lucht, wind, ruiken e.d. betekenen. Grieks: het woord psyche (ziel) betekent evenals pneuma (geest) wind of lucht (< pne(w)ô = waaien). Latijn: de woorden anima (ziel) en animus (geest) betekenen wind, spiritus (geest) adem. 


Sanskriet: âtman (ziel) betekent lucht (vergelijk adem - misschien - Grieks "atmos"). Hebreeuws: de woorden nefesj (levensadem), nesjamah (ziel) en roeach (geest) betekenen respectievelijk geur, lucht en wind. Volgens sommigen hangen nefesj en nesjamah samen met neus, roeach met reuk. Anderen zien ook in het Griekse woord nous of noös (geest) verband met de neus. 

Vergeet hoe het heet en laat het door je heen gaan.

Geen opmerkingen: